• Zastupamo klijente u brakorazvodnim parnicama
  • Tužbe za razvod braka u slučaju teško i trajno poremećenih bračnih odnosa
  •  Zastupanje bračnih supružnika u postupku sporazumnog razvoda braka
  • Zastupanje bračnih supružnika u postupku razvoda braka po zajedničkom prijedlogu za razvod braka
  • Pokretanje postupka mirenja bračnih supružnika kod nadležnog Centra za socijalni rad
  • Zastupanje u postupcima podjele bračne imovine
  • Izdržavanje maloljetne djece i supružničko izdržavanje
  • Postupci prinudne naplate neplaćenih obroka na ime izdržavanja – alimentacije
  • Pravno savjetovanje u postupku razvoda braka

Porodični zakon Republike Srpske, (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2002, 41/2008 i 63/2014)

Porodični zakon Federacije Bosne i Hercegovine, (“Sl. novine FBiH”, br. 35/2005, 41/2005 – ispr. i 31/2014)