• Podnošenje prijedloga za prinudno izvršenje i zastupanje u svim postupcima prinudnog izvršenja