Sveobuhvatna zaštita prava radnika i poslodavaca u radnopravnim odnosima

  • Zastupamo radnike u radnim sporovima radi osporavanja zakonitosti otkaza, vraćanja na rad, naplate svih vrsta potraživanja iz radnog odnosa i ostvarivanja drugih prava koja proističu iz radnog odnosa
  • Pravno savjetovanje o svim spornim pitanjima iz radnih odnosa, o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa i drugim odnosima po osnovu rada
  • Zaštita interesa poslodavaca i pravne usluge sastavljanja svih vrsta ugovora i internih akata (pravilnici o radu, sistematizacije radnih mjesta itd.)  iz oblasti radnog prava
  • Savjetovanje i vođenje postupaka otkazivanja ugovora o radu, kao i sastav akata u postupku otkaza ugovora o radu
  • Zastupanje radnika i poslodavaca pred sudovima u radnim sporovima
  • Pravna zaštita radnika u slučaju mobinga, usluge zastupanja i pravnog savjetovanja
  • Zastupanje u postupcima naknade štete iz radnog odnosa

Poštovanim klijentima- pravnim licima nudimo uslugu mjesečnog paušalnog zastupanja, koja usluga podrazumjeva pružanje advokatskih usluga na dnevnoj bazi, uz plaćanje fiksne mjesečne naknade, koja se ugovara sa klijentom u zavisnosti od njegovih potreba. Na ovaj način imate svakodnevno na raspolaganju advokate za sva Vaša pravna pitanja i probleme.

Radi boljeg informisanja klijenata o svojim pravima iz oblasti radnog prava, u nastavku možete pročitati prečišćene tekstove   Zakona o radu Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 1/2016 i 66/2018) i  Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj; 26/2016 i 89/2018).

Zakon o radu Republike Srpske, (“Sl. glasnik RS”, br. 1/2016 i 66/2018)

Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine, (“Sl. novine FBiH”, br. 26/2016 i 89/2018)

Advokat Banja Luka
Pozovi nas za konsultacije