Razvod braka i porodični odnosi

 • Zastupamo klijente u postupku razvoda braka
 • Tužbe za razvod braka u slučaju teško i trajno poremećenih bračnih odnosa
 •  Zastupanje bračnih supružnika u postupku sporazumnog razvoda braka, u slučaju kada bračni  supružnici  nemaju zajedničku maloljetnu ili usvojenu djecu ili djecu nad kojom je produženo roditeljsko pravo
 • Zastupanje bračnih supružnika u postupku razvoda braka po zajedničkom prijedlogu za razvod braka, u slučaju kada bračni supružnici imaju zajedničku maloljetnu ili usvojenu djecu, ili djecu nad kojom je produženo roditeljsko pravo
 • Pokretanje postupka mirenja bračnih supružnika kod nadležnog Centra za socijalni rad, u slučaju kada postoji zakonska obaveza da se provede postupak mirenja supružnika, radi zaštite interesa maloljetne djece
 • Zastupanje u postupcima podjele bračne imovine
 • Izdržavanje maloljetne djece i supružničko izdržavanje
 • Postupci prinudne naplate neplaćenih obroka na ime izdržavanja – alimentacije, u slučaju kada roditelj ne izvršava svoju zakonsku obavezu da redovno doprinosi za izdržavanje djece
 • Pravno savjetovanje u postupku razvoda braka
 • Zastupanje u sudskim postupcima za utvrđivanje očinstva. Postupak u sporovima za utvrđivanje, odnosno osporavanje očinstva i materinstva pokreće se tužbom nadležnom sudu, a stranke u sporu za utvrđivanje očinstva su lice čije se očinstvo utvrđuje, dijete i majka djeteta.
 • Zastupanje u sudskim postupcima osporavanja očinstva- u slučaju kada muž osporava očinstvo djeteta koje je rodila njegova žena za vrijeme trajanja braka ili prije isteka 300 dana od prestanka braka, ako smatra da mu nije otac, ili kada majka osporava da je otac njenog djeteta lice koje se po Porodičnom zakonu smatra ocem djeteta.
 • Pravno savjetovanje o svim naprijed navedenim pitanjima, kao i zastupanje u predmetima iz oblasti porodičnog prava

Porodični zakon Republike Srpske, (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2002, 41/2008 i 63/2014) – prestao da važi 1.9.2023. godine

Porodični zakon Federacije Bosne i Hercegovine, (“Sl. novine FBiH”, br. 35/2005, 41/2005 – ispr. i 31/2014)

Porodični zakon Republike Srpske (“Sl. gl. RS”, br. 17/23)

Advokat Banja Luka
Pozovi nas za konsultacije