• Klijente zastupamo i savjetujemo u postupku registracije – osnivanja privrednih društava te pružamo podršku pri  svim drugim radnjama koje su potrebne da bi pravni subjekat započeo s poslovanjem (registracija – osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću, akcionarska društva, ortačka i komanditna društva).
 • Zastupanje privrednih društava kod nadležnih sudova u Bosni i Hercegovini u svim vrstama privrednih sporova
 • Zastupanje stranih  privrednih subjekata u sudskim postupcima u Bosni i Hercegovini
 • Zastupamo stranke i vodimo ih kroz postupak u svim vrstama statusnih promjena privrednih društava
 • Promjene podataka od značaja za pravni promet (Promjena firme, sjedišta, djelatnosti, promjena lica ovlaštenog za zastupanje, promjena osnivača, promjena osnivačkog udjela)
 • Zastupanje u postupku stečaja i likvidacije privrednih društava
 • Zastupanje privrednih društava u izvršnim postupcima radi naplate potraživanja na osnovu izvršne ili vjerodostojne isprave
 • Zastupanje privrednih društava u prekršajnim postupcima
 • Radno-pravni odnosi u privrednim društvima
 • Pravno savjetovanje o svim spornim pitanjima iz radnih odnosa, o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa i drugim odnosima po osnovu rada
 • Zaštita interesa poslodavaca i pravne usluge sastavljanja svih vrsta ugovora i internih akata (pravilnici o radu, sistematizacije radnih mjesta itd.)  iz oblasti radnog prava
 • Savjetovanje i vođenje postupaka otkazivanja ugovora o radu, kao i sastav akata u postupku otkaza ugovora o radu
 • Pravno savjetovanje u oblasti privrednog i radnog prava

Poštovanim klijentima nudimo uslugu mjesečnog paušalnog zastupanja, koja usluga podrazumjeva pružanje advokatskih usluga na dnevnoj bazi, uz plaćanje fiksne mjesečne naknade, koja se ugovara sa klijentom u zavisnosti od njegovih potreba. Na ovaj način plaćanjem fiksne mjesečne naknade imate svakodnevno na raspolaganju advokate za sva Vaša pravna pitanja i probleme.

Zakon o privrednim društvima Republike Srpske, (“Sl. glasnik RS”, br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013 i 100/2017)