• Registracija preduzeća (društva sa ograničenom odgovornošću, akcionarska društva, ortačka i komanditna društva)
  • Zastupanje privrednih društava kod nadležnih sudova u BIH u svim vrstama privrednih sporova
  • Naplaćivanje potraživanja stranih poverilaca prema domaćim preduzećima i preduzetnicima
  • Statusne promjene privrednih društava
  • Promjene podataka od značaja za pravni promet (Promjena firme, sjedišta, djelatnosti, promjena lica ovlaštenog za zastupanje, promjena osnivača, promjena osnivačkog udjela)
  • Postupak stečaja i likvidacije privrednih društava
  • Radno-pravni odnosi u privrednim društvima
  • Pravno savjetovanje u oblasti privrednog prava

Poštovanim klijentima nudimo uslugu mjesečnog paušalnog zastupanja, koja usluga podrazumjeva pružanje advokatskih usluga na dnevnoj bazi, uz plaćanje fiksne mjesečne naknade, koja se ugovara sa klijentom u zavisnosti od njegovih potreba. Na ovaj način imate svakodnevno na raspolaganju advokate za sva Vaša pravna pitanja i probleme.

Zakon o privrednim društvima Republike Srpske, (“Sl. glasnik RS”, br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013 i 100/2017)